CONCEPT

stedelijke hof in bouwblok – dwaalmilieu – rust en groen

Hof van Hersbeek is een nieuwe stille stedelijke woonhof in de binnenstad van Breda, en is een combinatie van bestaande en nieuwe gebouwen. De binnenstedelijke opgave omvat een woonhofje met 50 wooneenheden, een lunchroom en een kleine halfverdiepte parkeerkelder. Het wonen op de hof is een combinatie van begeleid wonen (36 studio’s) en gewoon wonen (14 appartementen).