Restauratie en transformatie Karkooi Ulvenhout

Midden in het dorp Ulvenhout staat een voormalig boerderijcomplex met verschillende bestaande en nieuwe gebouwen. Ze hebben een belangrijke functie in de sociale, sportieve en culturele verbinding van de bewoners.
De Karkooi was nog het laatste gebouw wat een transformatie kon ondergaan.
Vroeger was dit een eenvoudige doorwaaibare schuur voor de boeren, waar karren, landbouwgereedschappen en klein vee werd gehouden. De bestaande hoofdvorm, houten gebinten en driedeling zijn behouden.
Nu heeft het een nieuwe functie gekregen: in het midden de entree met gemeenschappelijke voorzieningen; aan de linkerzijde een extra ruimte voor de BSO; aan de rechterzijde de 4e dorpskamer en tevens ruilbibliotheek.